Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Veileder til forskrift om rekvirering og … – Legemiddelverket

Veileder til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. – Legemiddelverket

Forskriftens formål er å sikre forsvarlig rekvirering av legemidler, forsvarlig ekspedisjon av resept og rekvisisjon i apotek og forsvarlig utlevering av …

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

8. jun. 2022 — Forskriftens formål er å sikre forsvarlig rekvirering, mottak av resept og rekvisisjon, ekspedering og utlevering av legemidler m.m. fra apotek.

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m

21. des. 2022 — Tydeliggjort i forskriften at i de tilfellene utleveringen fra grossist forutsetter resept og rekvisisjon, skal kravene som gjelder for apotek …

Veileder til forskrift om rekvirering og … – Legemiddelverket

Veileder til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. – Legemiddelverket

13. jun. 2022 — Rekvirering og utlevering av legemidler m.m. · 1. Alminnelige bestemmelser · 2. Grunnkrav til rekvirering, mottak, ekspedisjon og utlevering · 3.

Rekvirering og utlevering av legemidler m.m. – Helsedirektoratet

Lenke: Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. ; Korttittel: Forskrift om legemidler fra apotek ; Først publisert: 16.09.2022 ; Sist faglig …

Helsedirektoratet.no retter seg mot deg som arbeider innen helse- og omsorgstjenesten.

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m.

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. – Helsebiblioteket

Forskriften regulerer hvem som kan rekvirere legemidler fra apotek, hvilke rettigheter rekvirent har, hvordan rekvireringen kan skje og hva rekvireringen …

Rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek m.m. …

Rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek m.m. (HØRINGSUTKAST) – Helsedirektoratet

april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek § 4-5 (Autorisert blankett for rekvirering av legemidler i reseptgruppe A) oppheves.

Forslag om endring i forskrift om rekvirering og utlevering av …

Tittel: Veileder til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m.. Direktoratet vurderer at veilederen i all hovedsak er entydig, …

Veileder til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler …

G21 Rekvirering og utlevering av legemidler, legemiddelbehandling – aktuelt lovverk … (helsepersonelloven) av 02.07.1999, Lov om apotek (apotekloven) av …

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler mm

Keywords: forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek